Účinnost a bezpečnost sorafenibu u pacientů v oblasti Asie a Tichomoří s pokročilým hepatocelulárním karcinomem: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie III. fáze kontrolovaná placebem

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Většina případů hepatocelulárního karcinomu se vyskytuje v oblasti Asie a Tichomoří, kde je významným etiologickým faktorem chronická hepatitida B. V této mezinárodní randomizované, dvojitě zaslepené studii III. fáze kontrolované placebem autoři zkoumali účinnost a bezpečnost sorafenibu u pacientů s pokročilým neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem žijících v této oblasti. V období od 20. září 2005 do 31. ledna 2007 byli pacienti s hepatocelulárním karcinomem, kteří předtím nedostávali žádnou systémovou léčbu a měli poruchu funkce jater ve stadiu Child-Pugh A, náhodně rozděleni do dvou skupin – v jedné užívali v šestitýdenních cyklech dvakrát denně sorafenib v dávce 400 mg (n = 150) a ve druhé placebo (n = 76). Účinnost léčby byla hodnocena na konci každého šestitýdenního období.

Většina případů hepatocelulárního karcinomu se vyskytuje v oblasti Asie a Tichomoří, kde je významným etiologickým faktorem chronická hepatitida B. V této mezinárodní randomizované, dvojitě zaslepené studii III. fáze kontrolované placebem autoři zkoumali účinnost a bezpečnost sorafenibu u pacientů s pokročilým neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem žijících v této oblasti. V období od 20. září 2005 do 31. ledna 2007 byli pacienti s hepatocelulárním karcinomem, kteří předtím nedostávali žádnou systémovou léčbu a měli poruchu funkce jater ve stadiu Child-Pugh A, náhodně rozděleni do dvou skupin – v jedné užívali v šestitýdenních cyklech dvakrát denně sorafenib v dávce 400 mg (n = 150) a ve druhé placebo (n = 76). Účinnost léčby byla hodnocena na konci každého šestitýdenního období.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky