Pokročilá CML: léčebné volby u pacientů v akcelerované a blastické fázi

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Léčba inhibitory tyrosinkinázy (ITK) ovlivňuje patogenezi chronické myeloidní leukemie (CML), neboť u pacientů s diagnózou chronické fáze nemoci se může projevovat dlouhodobá odpověď. Avšak u pacientů s pokročilou CML (v akcelerované a blastické fázi) je účinnost všech současných způsobů léčby omezená. U těchto pacientů se jako jediná vhodná léčba doporučuje alogenní transplantace kmenových buněk, pokud existuje dárce, ovšem jako překlenovací léčba mohou být s úspěchem použity ITK. U pacientů s CML v akcelerované fázi vykazuje podávání imatinibu, dasatinibu a nilotinibu významnou četnost hematologické a cytogenetické odpovědi. Imatinib a dasatinib jsou schváleny k podávání při CML v blastické fázi. Studií s těmito novými látkami se účastnili pacienti, kteří již předtím byli intenzivně léčeni; přece jen však četnost odpovědi na léčbu je přinejmenším srovnatelná s četností dosaženou při podávání imatinibu v předchozích studiích. Tyto nové, účinnější ITK budou tedy pravděpodobně spíše schopné navozovat výraznější odpověď u dosud neléčených pacientů. Těmito látkami bude také patrně možné dosahovat lepších dlouhodobých výsledků, neboť se zdá, že u dasatinibu a nilotinibu existuje méně mechanismů ke vzniku sekundární rezistence, což snižuje schopnost nemoci uniknout léčbě ITK. Mohou však nabýt důležitosti také metabolické cesty nezávislé na BCR-ABL, což ukazuje, že při léčbě pacientů s pokročilým CML se mohou v budoucnu uplatnit i další léčebné cíle.

Léčba inhibitory tyrosinkinázy (ITK) ovlivňuje patogenezi chronické myeloidní leukemie (CML), neboť u pacientů s diagnózou chronické fáze nemoci se může projevovat dlouhodobá odpověď. Avšak u pacientů s pokročilou CML (v akcelerované a blastické fázi) je účinnost všech současných způsobů léčby omezená. U těchto pacientů se jako jediná vhodná léčba doporučuje alogenní transplantace kmenových buněk, pokud existuje dárce, ovšem jako překlenovací léčba mohou být s úspěchem použity ITK. U pacientů s CML v akcelerované fázi vykazuje podávání imatinibu, dasatinibu a nilotinibu významnou četnost hematologické a cytogenetické odpovědi. Imatinib a dasatinib jsou schváleny k podávání při CML v blastické fázi. Studií s těmito novými látkami se účastnili pacienti, kteří již předtím byli intenzivně léčeni; přece jen však četnost odpovědi na léčbu je přinejmenším srovnatelná s četností dosaženou při podávání imatinibu v předchozích studiích. Tyto nové, účinnější ITK budou tedy pravděpodobně spíše schopné navozovat výraznější odpověď u dosud neléčených pacientů. Těmito látkami bude také patrně možné dosahovat lepších dlouhodobých výsledků, neboť se zdá, že u dasatinibu a nilotinibu existuje méně mechanismů ke vzniku sekundární rezistence, což snižuje schopnost nemoci uniknout léčbě ITK. Mohou však nabýt důležitosti také metabolické cesty nezávislé na BCR-ABL, což ukazuje, že při léčbě pacientů s pokročilým CML se mohou v budoucnu uplatnit i další léčebné cíle.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky