Riziko karcinomu jícnu při léčbě perorálními bisfosfonáty

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V průběhu let 1995–2008 zaznamenal Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA – Food and Drug Administration) celkem 23 případů karcinomu jícnu u nemocných, kteří byli v té době léčeni alendronátem. Žádná podobná hlášení týkající se ostatních perorálních bisfosfonátů nebyla zjištěna. Z těchto nemocných 18 bylo žen v průměrném věku 71,8 roku. Medián mezi začátkem užívání alendronátu a okamžikem určení diagnózy činil 2,1 roku. Nádor, který byl histologicky označen jako adenokarcinom či skvamocelulární karcinom, postihoval nejčastěji distální část jícnu. V Evropě a Japonsku bylo zaznamenáno 21 případů karcinomu jícnu, ve kterých jako suspektní látka figuroval alendronát. U risedronátu, ibandronátu či etidronátu bylo takových případů celkem šest. Základní charakteristiky nemocných byly analogické jako u pacientů ve Spojených státech. Vzhledem k dlouholeté jinak veskrze pozitivní klinické zkušenosti s užíváním alendronátu (více než 150 milionů preskripcí pouze v samotných Spojených státech) je zřejmé, že případné riziko takového nežádoucího účinku nebude příliš vysoké. Farmaceutická společnost Merck navíc uvádí, že ve vlastní databázi má 17 000 pacientů, z nichž 3 000 užívají alendronát po dobu 3–5 let, a 800 dokonce po dobu 8–10 let. I přesto by však lékaři při předepisování bisfosfonátů pacientům s již makroskopicky či klinicky evidentním poškozením jícnu, jakým nepochybně je např. Barretův jícen, měli být velmi opatrní.

V průběhu let 1995–2008 zaznamenal Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA – Food and Drug Administration) celkem 23 případů karcinomu jícnu u nemocných, kteří byli v té době léčeni alendronátem. Žádná podobná hlášení týkající se ostatních perorálních bisfosfonátů nebyla zjištěna. Z těchto nemocných 18 bylo žen v průměrném věku 71,8 roku. Medián mezi začátkem užívání alendronátu a okamžikem určení diagnózy činil 2,1 roku. Nádor, který byl histologicky označen jako adenokarcinom či skvamocelulární karcinom, postihoval nejčastěji distální část jícnu. V Evropě a Japonsku bylo zaznamenáno 21 případů karcinomu jícnu, ve kterých jako suspektní látka figuroval alendronát. U risedronátu, ibandronátu či etidronátu bylo takových případů celkem šest. Základní charakteristiky nemocných byly analogické jako u pacientů ve Spojených státech. Vzhledem k dlouholeté jinak veskrze pozitivní klinické zkušenosti s užíváním alendronátu (více než 150 milionů preskripcí pouze v samotných Spojených státech) je zřejmé, že případné riziko takového nežádoucího účinku nebude příliš vysoké. Farmaceutická společnost Merck navíc uvádí, že ve vlastní databázi má 17 000 pacientů, z nichž 3 000 užívají alendronát po dobu 3–5 let, a 800 dokonce po dobu 8–10 let. I přesto by však lékaři při předepisování bisfosfonátů pacientům s již makroskopicky či klinicky evidentním poškozením jícnu, jakým nepochybně je např. Barretův jícen, měli být velmi opatrní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky