Procarbazin a lomustin u gliomatosis cerebri

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Gliomatosis cerebri (GC) je difuzně infiltrující nádor vycházející z glie, který postihuje nejméně tři mozkové laloky. Ve studii z poslední doby byl u 12 pacientů (medián 46 let) ze 3 různých neuroonkologických center jako prvoléčba nasazen procarbazin v dávce 60 mg/m2 a lomustin 110 mg/m2. Medián přežití bez progrese činil 16 měsíců a medián celkového přežití 37 měsíců. Hematotoxicita 3. nebo 4. stupně byla pozorována u 25 % nemocných. Pro potvrzení těchto příznivých výsledků však bude třeba ověření na větších souborech pacientů.

Gliomatosis cerebri (GC) je difuzně infiltrující nádor vycházející z glie, který postihuje nejméně tři mozkové laloky. Ve studii z poslední doby byl u 12 pacientů (medián 46 let) ze 3 různých neuroonkologických center jako prvoléčba nasazen procarbazin v dávce 60 mg/m2 a lomustin 110 mg/m2. Medián přežití bez progrese činil 16 měsíců a medián celkového přežití 37 měsíců. Hematotoxicita 3. nebo 4. stupně byla pozorována u 25 % nemocných. Pro potvrzení těchto příznivých výsledků však bude třeba ověření na větších souborech pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky