Transarteriální holmium-chitosanový komplex u hepatocelulárního karcinomu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Holmium-166 je radioaktivní izotop, jehož účinnost u hepatocelulárního karcinomu (HCC) na preklinické úrovni byla prokázána již v roce 1991. Nejnověji byla jeho účinnost v komplexu s chitosanem testována u 54 pacientů s HCC s velikostí ložiska ≥ 3 cm (medián: 5,3; 3–13 cm). Byl podáván v dávce 20 mCi/cm do arterie vyživující zasaženou oblast. Pozitivní odpovědi bylo dosaženo u 78 % nemocných, z čehož u 31 došlo ke kompletní odpovědi po dobu 27 měsíců. Výskyt leukopenie 3. či 4. stupně byl popsán u 18,6 %, anemie u 7,4 %, trombocytopenie u 27,8 % a elevace AST/ALT u 26/24 % nemocných. Příznivější odpověď na léčbu byla podle očekávání častější u pacientů s tumorem o velikosti 3–5 cm.

Holmium-166 je radioaktivní izotop, jehož účinnost u hepatocelulárního karcinomu (HCC) na preklinické úrovni byla prokázána již v roce 1991. Nejnověji byla jeho účinnost v komplexu s chitosanem testována u 54 pacientů s HCC s velikostí ložiska ≥ 3 cm (medián: 5,3; 3–13 cm). Byl podáván v dávce 20 mCi/cm do arterie vyživující zasaženou oblast. Pozitivní odpovědi bylo dosaženo u 78 % nemocných, z čehož u 31 došlo ke kompletní odpovědi po dobu 27 měsíců. Výskyt leukopenie 3. či 4. stupně byl popsán u 18,6 %, anemie u 7,4 %, trombocytopenie u 27,8 % a elevace AST/ALT u 26/24 % nemocných. Příznivější odpověď na léčbu byla podle očekávání častější u pacientů s tumorem o velikosti 3–5 cm.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky