Vliv anastrozolu na kognitivní funkce u postmenopauzálních žen – studie IBIS II

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ačkoliv z výsledků některých předchozích klinických studií vyplývá možný nepříznivý vliv anastrozolu na kognitivní funkce při podávání postmenopauzálním ženám s karcinomem prsu, ve zcela recentní dvojitě zaslepené studii IBIS II (International Breast Intervention Study) bylo zjištěno pouze minimální nebo dokonce nulové ovlivnění kognitivních funkcí. Do studie bylo zapojeno celkem 227 žen, které po dobu pěti let užívaly anastrozol v dávce 1 mg/den, nebo placebo. Mezi oběma skupinami nebyl v tomto ohledu zjištěn žádný významný rozdíl. Ženy léčené anastrozolem si však výrazně častěji stěžovaly na návaly horka ve 24. týdnu (30 vs 15 %; p = 0,03), kdy hodnocení probíhalo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky