Prognóza pediatrických pacientů s provedenou transplantací při léčbě chronické myeloidní leukemie s pozitivitou philadelphského chromosomu v období 1989 až 2006 v České republice

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Chronická myeloidní leukemie (CML) je myeloproliferativní onemocnění způsobené klonální proliferací prvotní hematopoetické kmenové buňky. Střední věk při stanovení diagnózy je 55 až 60 roků, s méně než 10 % pacientů pod 20 roků. Incidence CML u dětí v České republice je 0,106 případu/100 000 za rok. Autoři podávají zprávu o výsledném stavu 38 pediatrických pacientů (střední věk 12,5 roku; rozsah 1,8–17,3 roku) s Ph-pozitivní CML diagnostikovanou v období let 1989 až 2006. Primárně chronická fáze onemocnění byla diagnostikována u 32 (84 %) pacientů. U 32 (84,2 %) pacientů byla provedena transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoetic stem cell transplantation) ve středním věku 14,9 roku (rozsah 6,9–20,5 roku). Z transplantovaných pacientů dostalo 16 (50 %) štěp od nepříbuzného dárce, 13 (41 %) od odpovídajícího sourozeneckého dárce, 2 od haploidentického rodinného dárce a v jednom případě byla provedena autologní transplantace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky