Význam clofarabinu v léčbě akutních myeloidních leukemií

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.1
MUDr. Alžběta Zavřelová
Autoři - působiště: II. interní klinika – OKH, FN a LF UK, Hradec Králové
1 Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU, Brno

Souhrn

Clofarabin (Evoltra, Clocar) patří do skupiny purinových analog. Od roku 2004 je schválen pro léčbu dětských akutních lymfoblastických leukemií refrakterních na léčbu nebo relabujících. Použití clofarabinu u dospělých pacientů je zkoušeno v rámci klinických studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky