Cytarabin v liposomální formě

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
MUDr. Jiří Slíva*
Autoři - působiště: Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
*Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Cytarabin je již po řadu desetiletí klinicky užívaným cytostatikem u řady onkologických onemocnění. Po chemické stránce se jedná o 4-amino-1-b-D-arabinofuranosyl-2(1H)- -pyrimidinon, též označovaný jako cytosin arabinosid (ara-C). Sumární vzorec je C9H13N3O5, molekulární hmotnost 243,22 g/mol. Jelikož cytarabin podávaný ve standardní lékové formě má relativně velmi krátký biologický poločas eliminace, je v mnohých případech zapotřebí opakovaných injekcí či kontinuálních infuzí, aby bylo dosaženo adekvátní cytostatické koncentrace. Uvedení liposomální formy cytarabinu do běžné klinické praxe proto v tomto směru představuje výrazný pokrok.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky