Triptorelin v léčbě karcinomu prostaty

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Pavel Dušek
Autoři - působiště: Urologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
U většiny nemocných existuje v průběhu onemocnění fáze, kdy je karcinom prostaty pod vlivem androgenů – stav hormonální dependence. Z této skutečnosti vychází použití hormonální léčby u tohoto onemocnění. Cílem léčby je zabránit proliferaci hormonálně senzitivních buněk nádoru supresí tvorby androgenů nebo jejich vazbě na hormonální receptory v cílovém orgánu. Výsledek naší snahy není ani stoprocentní, ani trvalý, protože nádor je složen z heterogenní buněčné populace, ve které jsou jak buňky hormonálně senzitivní, tak i hormonálně rezistentní. Navíc dochází po různě dlouhém období v průběhu proliferace nádorových buněk ke zvětšení hormonálně rezistentní buněčné subpopulace, což se projeví ztrátou odpovědi k této léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky