Nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik na dolní část gastrointestinálního traktu

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Autoři - působiště: IBD klinické a výzkumné centrum ISCARE IVF a.s. a 1. LF UK, Praha a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Pacientka ve věku 68 let byla od roku 1996 léčena nesteroidními antirevmatiky pro bolesti v obou kyčelních kloubech při progredující koxartróze. Zpočátku užívala denně 400–800 mg ibuprofenu, od roku 2000 až 150 mg diclofenaku denně a intermitentně také indomethacin. V roce 2001 byla poprvé vyšetřována pro sideropenní anemii. Hodnota hemoglobinu se pohybovala mezi 9 a 11 g/l a plazmatické železo vzdor kontinuální substituci bylo na dolní hranici normy (6–8 mmol/l). V průběhu let 2001 a 2002 byla pacientka pro klinicky manifestní sideropenní anemii opakovaně vyšetřena také endoskopicky. Několikrát bylo provedeno gastroskopické vyšetření s normálním nálezem, dvakrát bylo provedeno koloskopické vyšetření s nálezem dvou drobných ulcerací velikosti do 10 mm v oblasti Bauhinské chlopně a přilehlé části céka. Histologické vyšetření prokázalo jen minimální zánětlivé změny a granulační tkáň ze spodiny drobného defektu.

Pacientka ve věku 68 let byla od roku 1996 léčena nesteroidními antirevmatiky pro bolesti v obou kyčelních kloubech při progredující koxartróze. Zpočátku užívala denně 400–800 mg ibuprofenu, od roku 2000 až 150 mg diclofenaku denně a intermitentně také indomethacin. V roce 2001 byla poprvé vyšetřována pro sideropenní anemii. Hodnota hemoglobinu se pohybovala mezi 9 a 11 g/l a plazmatické železo vzdor kontinuální substituci bylo na dolní hranici normy (6–8 mmol/l). V průběhu let 2001 a 2002 byla pacientka pro klinicky manifestní sideropenní anemii opakovaně vyšetřena také endoskopicky. Několikrát bylo provedeno gastroskopické vyšetření s normálním nálezem, dvakrát bylo provedeno koloskopické vyšetření s nálezem dvou drobných ulcerací velikosti do 10 mm v oblasti Bauhinské chlopně a přilehlé části céka. Histologické vyšetření prokázalo jen minimální zánětlivé změny a granulační tkáň ze spodiny drobného defektu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky