Adjuvantně podaný imatinib po resekci lokalizovaného primárního gastrointestinálního stromálního tumoru

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Incidence gastrointestinálního stromálního tumoru se ve Spojených státech amerických pohybuje v rozmezí 3–4 tisíc případů za rok. Tento nádor obvykle postihuje žaludek či tenké střevo, ovšem příležitostně se může vyskytnout též v oblasti konečníku, v tlustém střevě nebo v jícnu. Až u 85 % těchto nádorů je zjištěna přítomnost mutace KIT protoonkogenu; u 3–5 % bývá zjišťována mutace PDGFR-a, tedy genu kódujícího strukturu receptoru pro destičkový růstový faktor (platelet-derived growth factor). Současná léčba lokalizovaných primárních gastrointestinálních stromálních tumorů spočívá zejména v chirurgické resekci. Ohledně případné následné postoperační chemoterapie se vedou diskuse, neboť běžná cytostatika nebývají u tohoto typu nádoru účinná. Ne příliš potěšující skutečností je výskyt rekurence nádoru v následujících pěti letech až u poloviny nemocných, přičemž nejčastěji bývá postižena peritoneální dutina či játra.

Incidence gastrointestinálního stromálního tumoru se ve Spojených státech amerických pohybuje v rozmezí 3–4 tisíc případů za rok. Tento nádor obvykle postihuje žaludek či tenké střevo, ovšem příležitostně se může vyskytnout též v oblasti konečníku, v tlustém střevě nebo v jícnu. Až u 85 % těchto nádorů je zjištěna přítomnost mutace KIT protoonkogenu; u 3–5 % bývá zjišťována mutace PDGFR-a, tedy genu kódujícího strukturu receptoru pro destičkový růstový faktor (platelet-derived growth factor). Současná léčba lokalizovaných primárních gastrointestinálních stromálních tumorů spočívá zejména v chirurgické resekci. Ohledně případné následné postoperační chemoterapie se vedou diskuse, neboť běžná cytostatika nebývají u tohoto typu nádoru účinná. Ne příliš potěšující skutečností je výskyt rekurence nádoru v následujících pěti letech až u poloviny nemocných, přičemž nejčastěji bývá postižena peritoneální dutina či játra.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky