Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Pacienti s aplastickou anemií (AA) jsou běžně léčeni koňským antithymocytárním globulinem (hATG) a ciclosporinem. Právě přidání ciclosporinu je provázeno až 70% odpovědí ve 3. měsíci a 90% přežitím v 5. roce. Nicméně u řady nemocných dojde záhy po vysazení ciclosporinu k relapsu onemocnění. Případná opakovaná aplikace hATG je však provázena výrazným rizikem hypersenzitivity. Imunosupresivní léčby je, jak je dobře známo, využíváno též u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS). Králičí antithymocytární globulin (rATG) byl s úspěchem využíván v kombinaci s ciclosporinem a faktorem stimulujícím kolonie granulocytů (G-CSF) v léčbě pacientů s aplastickou anemií, u kterých došlo k relapsu při aplikaci hATG. Ve studiích in vitro bylo zjištěno, že ATG je schopen např. indukovat apoptózu B-lymfocytů, vyvolat depleci T-lymfocytů, modulovat expresi adhezivních molekul na povrchu buněk endotelu, indukovat NK-buňky či modulovat aktivitu dendritických buněk.

Pacienti s aplastickou anemií (AA) jsou běžně léčeni koňským antithymocytárním globulinem (hATG) a ciclosporinem. Právě přidání ciclosporinu je provázeno až 70% odpovědí ve 3. měsíci a 90% přežitím v 5. roce. Nicméně u řady nemocných dojde záhy po vysazení ciclosporinu k relapsu onemocnění. Případná opakovaná aplikace hATG je však provázena výrazným rizikem hypersenzitivity. Imunosupresivní léčby je, jak je dobře známo, využíváno též u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS). Králičí antithymocytární globulin (rATG) byl s úspěchem využíván v kombinaci s ciclosporinem a faktorem stimulujícím kolonie granulocytů (G-CSF) v léčbě pacientů s aplastickou anemií, u kterých došlo k relapsu při aplikaci hATG. Ve studiích in vitro bylo zjištěno, že ATG je schopen např. indukovat apoptózu B-lymfocytů, vyvolat depleci T-lymfocytů, modulovat expresi adhezivních molekul na povrchu buněk endotelu, indukovat NK-buňky či modulovat aktivitu dendritických buněk.

Komentář ke studii

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky