Solifenacin v léčbě hyperaktivního močového měchýře – studie VENUS

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Hlavním symptomem provázejícím hyperaktivní močový měchýř (OAB – overactive bladder) je přítomnost urgencí. V léčbě se v současné době uplatňuje celá řada léčiv, jež jsou podle svého mechanismu účinku řazena většinou mezi antimuskarinika. Jednou z takových látek je solifenacin, který kompetitivně blokuje muskarinové receptory a v indikaci OAB je schválen v dávkování 5 či 10 mg v jedné denní dávce. Účinnost solifenacinu byla prokázána v řadě preklinických, ale též klinických studií, ve kterých v porovnání s placebem významně snižoval počet urgencí a současně bylo jeho podávání provázeno i poklesem výskytu inkontinence nebo snížením počtu denních mikcí. V jedné ze studií byla nejen potvrzena jeho non-inferiorita vůči tolterodinu ER v dávce 4 mg při hodnocení frekvence močení, ale navíc bylo možné rovněž pozorovat jeho výraznější vliv na pokles urgencí.

Hlavním symptomem provázejícím hyperaktivní močový měchýř (OAB – overactive bladder) je přítomnost urgencí. V léčbě se v současné době uplatňuje celá řada léčiv, jež jsou podle svého mechanismu účinku řazena většinou mezi antimuskarinika. Jednou z takových látek je solifenacin, který kompetitivně blokuje muskarinové receptory a v indikaci OAB je schválen v dávkování 5 či 10 mg v jedné denní dávce. Účinnost solifenacinu byla prokázána v řadě preklinických, ale též klinických studií, ve kterých v porovnání s placebem významně snižoval počet urgencí a současně bylo jeho podávání provázeno i poklesem výskytu inkontinence nebo snížením počtu denních mikcí. V jedné ze studií byla nejen potvrzena jeho non-inferiorita vůči tolterodinu ER v dávce 4 mg při hodnocení frekvence močení, ale navíc bylo možné rovněž pozorovat jeho výraznější vliv na pokles urgencí.

Komentář ke studii VENUS

MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky