Nákladová efektivita vakcinace proti HPV v porovnání se screeningem Pap testem

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Karcinom děložního čípku (cervixu) je celosvětový problém. Udává se, že v roce 2005 jím byl postižen nejméně 1 milion žen. Karcinom cervixu je nejen druhým nejrozšířenějším typem nádoru u žen, ale současně je i druhým nejčastějším nádorovým onemocněním vedoucím k úmrtí (v roce 2005 přibližně 250 000 úmrtí). Smutným faktem je neustále narůstající incidence, a to nejen ve vyspělých zemích – úzce koreluje s věkem, časností koitarché, počtem sexuálních partnerů, multiparitou, kouřením, nižším socio-ekonomickým postavením a infekcemi HPV (Američanky mají např. až 70–80% pravděpodobnost, že se během svého života nakazí HPV). S tím jsou přirozeně spojeny i nemalé náklady – např. v roce 2000 byly na léčbu karcinomu děložního krčku vynaloženy přibližně 2 miliony amerických dolarů.

Karcinom děložního čípku (cervixu) je celosvětový problém. Udává se, že v roce 2005 jím byl postižen nejméně 1 milion žen. Karcinom cervixu je nejen druhým nejrozšířenějším typem nádoru u žen, ale současně je i druhým nejčastějším nádorovým onemocněním vedoucím k úmrtí (v roce 2005 přibližně 250 000 úmrtí). Smutným faktem je neustále narůstající incidence, a to nejen ve vyspělých zemích – úzce koreluje s věkem, časností koitarché, počtem sexuálních partnerů, multiparitou, kouřením, nižším socio-ekonomickým postavením a infekcemi HPV (Američanky mají např. až 70–80% pravděpodobnost, že se během svého života nakazí HPV). S tím jsou přirozeně spojeny i nemalé náklady – např. v roce 2000 byly na léčbu karcinomu děložního krčku vynaloženy přibližně 2 miliony amerických dolarů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky