Očkování proti HPV – praktické aspekty implementace v České republice

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie
Autoři: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Autoři - působiště: Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Souhrn

Karcinom děložního čípku je vnímán jako velmi závažný problém i v České republice. Patříme bohužel mezi evropské země s jeho nejvyšším výskytem. Incidence je dlouhodobě kolem 20 nových případů na 100 000 žen/rok. To znamená, že se u nás ročně objeví 1 000 až 1 200 žen s tímto onemocněním, z nichž navzdory pokrokům v onkologické terapii kolem 400 umírá. Náš systém screeningu měl a má své výrazné limitace. Proto je velmi sporné, zda pouze pomocí screeningu můžeme účinně kontrolovat výskyt tohoto závažného onemocnění. Ukazuje se, že problém není v jeho četnosti, neboť v České republice je screeningové vyšetření teoreticky prováděno jednou za rok, zatímco např. ve Finsku je to jednou za pět let, a přesto je zde incidence karcinomu děložního čípku několikanásobně nižší. Hlavním problémem je jeho kvalita. Tvrdí se, že kvalitní laboratoř by měla ročně vyšetřit kolem 50 000 vzorků, aby byla její diagnostická senzitivita dostatečná. Gynekologové poukazují na skutečnost, že chyba je na straně patologů, ti zase namítají, že je špatná kvalita odběrů vzorků.

Karcinom děložního čípku je vnímán jako velmi závažný problém i v České republice. Patříme bohužel mezi evropské země s jeho nejvyšším výskytem. Incidence je dlouhodobě kolem 20 nových případů na 100 000 žen/rok. To znamená, že se u nás ročně objeví 1 000 až 1 200 žen s tímto onemocněním, z nichž navzdory pokrokům v onkologické terapii kolem 400 umírá. Náš systém screeningu měl a má své výrazné limitace. Proto je velmi sporné, zda pouze pomocí screeningu můžeme účinně kontrolovat výskyt tohoto závažného onemocnění. Ukazuje se, že problém není v jeho četnosti, neboť v České republice je screeningové vyšetření teoreticky prováděno jednou za rok, zatímco např. ve Finsku je to jednou za pět let, a přesto je zde incidence karcinomu děložního čípku několikanásobně nižší. Hlavním problémem je jeho kvalita. Tvrdí se, že kvalitní laboratoř by měla ročně vyšetřit kolem 50 000 vzorků, aby byla její diagnostická senzitivita dostatečná. Gynekologové poukazují na skutečnost, že chyba je na straně patologů, ti zase namítají, že je špatná kvalita odběrů vzorků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky