Komentář k literárnímu přehledu

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Předkládaná práce podává systematický přehled studií nákladové efektivity publikovaných do srpna 2007, které hodnotily plošné očkování proti HPV ve srovnání s cytologickým screeningem. Hodnoceno bylo celkem 8 publikací. Po vyřazení nejnižší a nejvyšší hodnoty bylo zjištěno rozmezí nákladů na QALY mezi 16 600 USD a 27 231 USD. Autoři konstatují, že při horní hranici nákladové efektivity ve výši 25 516 USD je podle metodiky WHO farmakoekonomicky výhodné plošné očkování ve státech s HDP na hlavu vyšším než 8 505 USD.

Předkládaná práce podává systematický přehled studií nákladové efektivity publikovaných do srpna 2007, které hodnotily plošné očkování proti HPV ve srovnání s cytologickým screeningem. Hodnoceno bylo celkem 8 publikací. Po vyřazení nejnižší a nejvyšší hodnoty bylo zjištěno rozmezí nákladů na QALY mezi 16 600 USD a 27 231 USD. Autoři konstatují, že při horní hranici nákladové efektivity ve výši 25 516 USD je podle metodiky WHO farmakoekonomicky výhodné plošné očkování ve státech s HDP na hlavu vyšším než 8 505 USD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky