Kvalita života u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časných stadiích onemocnění léčených kombinací levodopa/carbidopa/entacapon

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Jedním z nejdůležitějších cílů v léčbě Parkinsonovy nemoci v časném stadiu je pokud možno co nejúčinněji zmírnit motorické i non-motorické symptomy, a to při zachování přijatelné snášenlivosti podávané léčby. V současné léčbě se proto nejvíce uplatňuje levodopa v kombinaci s inhibitorem DOPA-dekarboxylázy, agonisté dopaminu a inhibitory monoaminooxidázy B. V předchozích klinických studiích bylo u pacientů s pokročilejšími formami Parkinsonovy nemoci s motorickými fluktuacemi zjištěno, že přidání inhibitoru katechol-O- -methyl-transferázy (COMT) výrazně přispívá ke zkrácení času ve stavu off, a naopak vede k prodloužení fáze on cestou prodloužení biologického poločasu eliminace levodopy. Takovou látkou je např. entacapon, u kterého byl navíc pozorován příznivý vliv na běžné aktivity pacientova dne, a to bez výraznějšího výskytu motorických fluktuací.

Jedním z nejdůležitějších cílů v léčbě Parkinsonovy nemoci v časném stadiu je pokud možno co nejúčinněji zmírnit motorické i non-motorické symptomy, a to při zachování přijatelné snášenlivosti podávané léčby. V současné léčbě se proto nejvíce uplatňuje levodopa v kombinaci s inhibitorem DOPA-dekarboxylázy, agonisté dopaminu a inhibitory monoaminooxidázy B. V předchozích klinických studiích bylo u pacientů s pokročilejšími formami Parkinsonovy nemoci s motorickými fluktuacemi zjištěno, že přidání inhibitoru katechol-O- -methyl-transferázy (COMT) výrazně přispívá ke zkrácení času ve stavu off, a naopak vede k prodloužení fáze on cestou prodloužení biologického poločasu eliminace levodopy. Takovou látkou je např. entacapon, u kterého byl navíc pozorován příznivý vliv na běžné aktivity pacientova dne, a to bez výraznějšího výskytu motorických fluktuací.

Komentář ke studii

MUDr. Marek Baláž

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky