Riziko zlomenin u žen užívajících 1x měsíčně ibandronát – studie VIBE

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
Osteoporóza je v dnešní době nepochybně velmi významné onemocnění, což je dáno především stárnutím populace. Výskyt osteoporotických zlomenin je provázen poklesem kvality života a přirozeně též rostoucí poptávkou po dostupných finančních zdrojích. Nanejvýš logicky proto vyvstává potřeba kvalitní léčby, která zajistí nižší riziko vzniku zlomenin, a tím i zvýšené mortality, jež je s nimi spojena. Pevné místo v léčbě osteoporózy zaujímají již po několik let účinné látky ze skupiny bisfosfonátů, které inhibují aktivitu osteoklastů, a omezují tak výrazně proces kostní resorpce. Řadou klinických studií byl rovněž prokázán nižší výskyt kostních zlomenin jakožto důsledek zvýšení denzity kostního minerálu (BMD) u žen v období postmenopauzy.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Hála

Jedním z hlavních cílů léčby osteoporózy je snížení rizika zlomenin. Ibandronát je moderní aminobisfosfonát používaný v prevenci a terapii postmenopauzální osteoporózy. Jeho účinnost byla potvrzena řadou klinických studií splňujících kritéria medicíny založené na důkazech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky