Léčba metastazujícího renálního karcinomu: nepřímá srovnávací metaanalýza

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Donedávna byla léčba metastazujícího renálního karcinomu (mRCC – metastatic renal cell carcinoma) omezena na léčbu cytokiny – interleukinem-2 (IL-2) a interferonem-a (IFN-a). Tato léčba však nevedla k významnému podílu odpovědí (méně než 20 %, příležitostně byla zaznamenána i úplná odpověď na léčbu) při značné toxicitě. Podle výsledků z randomizovaných klinických studií je cytokinová léčba spojena s celkovým mediánem přežití 13 měsíců (rozmezí 6–28 měsíců).

Donedávna byla léčba metastazujícího renálního karcinomu (mRCC – metastatic renal cell carcinoma) omezena na léčbu cytokiny – interleukinem-2 (IL-2) a interferonem-a (IFN-a). Tato léčba však nevedla k významnému podílu odpovědí (méně než 20 %, příležitostně byla zaznamenána i úplná odpověď na léčbu) při značné toxicitě. Podle výsledků z randomizovaných klinických studií je cytokinová léčba spojena s celkovým mediánem přežití 13 měsíců (rozmezí 6–28 měsíců).

Komentář k metaanalýze

MUDr. Tomáš Svoboda

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky