Snížený výskyt osteonekrózy čelisti u pacientů léčených bisfosfonáty po uskutečnění preventivního stomatologického programu

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie, Osteologie

Souhrn

Kostní metastázy představují poměrně častou komplikaci řady typů nádorů a zcela nepochybně nepříznivě ovlivňují další prognózu nemocného. Vedle bolesti je obvykle současně provází riziko hyperkalcemie nebo zvýšené riziko vzniku patologických zlomenin. K omezení rozvoje kostních komplikací a bolesti se v klinické praxi osvědčuje intravenózní podávání bisfosfonátů, jakými jsou pamidronát či kyselina zoledronová. V souvislosti s podáváním bisfosfonátů však před několika lety vyvstala otázka možné spojitosti s rizikem osteonekrózy (ON) čelisti. Jako důležité rizikové faktory byly v tomto ohledu uváděny především extrakce zubu (až 60 % případů), větší stomatologický výkon během léčby bisfosfonáty nebo doba a cesta aplikace (vyšší riziko je zmiňováno v souvislosti s nitrožilní aplikací aminobisfosfonátů, zejména pak s kyselinou zoledronovou). Z vedlejších rizikových faktorů se uvádí současné užívání kortikosteroidů, antiangiogenních látek, nedostatečná ústní hygiena, diabetes mellitus či periferní vaskulopatie.

Kostní metastázy představují poměrně častou komplikaci řady typů nádorů a zcela nepochybně nepříznivě ovlivňují další prognózu nemocného. Vedle bolesti je obvykle současně provází riziko hyperkalcemie nebo zvýšené riziko vzniku patologických zlomenin. K omezení rozvoje kostních komplikací a bolesti se v klinické praxi osvědčuje intravenózní podávání bisfosfonátů, jakými jsou pamidronát či kyselina zoledronová. V souvislosti s podáváním bisfosfonátů však před několika lety vyvstala otázka možné spojitosti s rizikem osteonekrózy (ON) čelisti. Jako důležité rizikové faktory byly v tomto ohledu uváděny především extrakce zubu (až 60 % případů), větší stomatologický výkon během léčby bisfosfonáty nebo doba a cesta aplikace (vyšší riziko je zmiňováno v souvislosti s nitrožilní aplikací aminobisfosfonátů, zejména pak s kyselinou zoledronovou). Z vedlejších rizikových faktorů se uvádí současné užívání kortikosteroidů, antiangiogenních látek, nedostatečná ústní hygiena, diabetes mellitus či periferní vaskulopatie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky