Vakcinace u pokročilého melanomu

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

NY-ESO-1 je vysoce imunogenní antigen vyskytující se u řady maligních onemocnění, což jej do jisté míry předurčuje k tomu, aby se stal vhodnou cílovou strukturou pro vakcinaci proti nádorovému bujení. Nedávno byla vyvinuta vakcína složená z rekombinantního NY-ESO-1 proteinu doplněná adjuvanciem ISCOMATRIX, jejíž podání je provázeno výraznou humorální a T-buňkami zprostředkovanou buněčnou odpovědí, a lze proto předpokládat, že její podání může omezit výskyt relapsů u pacientů se zcela resekovaným melanomem. Nově však bylo zjištěno, že ačkoliv je provedení vakcinace doprovázeno vzestupem titru protilátek, responzivita ve smyslu ovlivnění pozdního typu hypersenzitivity zůstává snížená.

NY-ESO-1 je vysoce imunogenní antigen vyskytující se u řady maligních onemocnění, což jej do jisté míry předurčuje k tomu, aby se stal vhodnou cílovou strukturou pro vakcinaci proti nádorovému bujení. Nedávno byla vyvinuta vakcína složená z rekombinantního NY-ESO-1 proteinu doplněná adjuvanciem ISCOMATRIX, jejíž podání je provázeno výraznou humorální a T-buňkami zprostředkovanou buněčnou odpovědí, a lze proto předpokládat, že její podání může omezit výskyt relapsů u pacientů se zcela resekovaným melanomem. Nově však bylo zjištěno, že ačkoliv je provedení vakcinace doprovázeno vzestupem titru protilátek, responzivita ve smyslu ovlivnění pozdního typu hypersenzitivity zůstává snížená.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky