Vakcinace u karcinomu prostaty

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Je známo, že protein HER2/neu, respektive od něho odvozený peptid E75, je velkou měrou přítomen u karcinomu prostaty. Ve studii, do níž bylo zařazeno 40 mužů s vysoce rizikovou formou této malignity HLA-A2 negativní či pozitivní, byla v jedné skupině podána vakcína a druhá skupina byla ponechána jako kontrolní. Během následného sledování nebyl zjištěn jakkoliv významný rozdíl v klinicko-patologickém hodnocení. Medián doby sledování činil 58,2 měsíce a opětovné zvýšení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) bylo v obou skupinách srovnatelné – 29 % vs 26 %.

Je známo, že protein HER2/neu, respektive od něho odvozený peptid E75, je velkou měrou přítomen u karcinomu prostaty. Ve studii, do níž bylo zařazeno 40 mužů s vysoce rizikovou formou této malignity HLA-A2 negativní či pozitivní, byla v jedné skupině podána vakcína a druhá skupina byla ponechána jako kontrolní. Během následného sledování nebyl zjištěn jakkoliv významný rozdíl v klinicko-patologickém hodnocení. Medián doby sledování činil 58,2 měsíce a opětovné zvýšení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) bylo v obou skupinách srovnatelné – 29 % vs 26 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky