Tigecyclin u komplikovaných kožních infekcí

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

V randomizované dvojitě zaslepené multicentrické mezinárodní studii, do které bylo zařazeno 546 nemocných s komplikovanou infekcí kůže nebo kožních adnex, byla sledována účinnost tigecyclinu v dávce 100 mg/den (100 mg iniciálně v jedné dávce a následně 2x denně 50 mg) v porovnání s kombinací vancomycinu 1 g 2x denně a aztreonamu 2 g 2x denně po dobu 14 dnů. Příznivá klinická odpověď byla pozorována u 89,8 % pacientů léčených tigecyclinem oproti 95 % v případě kombinace. Aplikace tigecyclinu byla provázena 84,8% eradikací mikrobiálního agens (93,2% eradikace při podání dvojkombinace). Výskyt nežádoucích účinků byl mezi oběma skupinami srovnatelný.

V randomizované dvojitě zaslepené multicentrické mezinárodní studii, do které bylo zařazeno 546 nemocných s komplikovanou infekcí kůže nebo kožních adnex, byla sledována účinnost tigecyclinu v dávce 100 mg/den (100 mg iniciálně v jedné dávce a následně 2x denně 50 mg) v porovnání s kombinací vancomycinu 1 g 2x denně a aztreonamu 2 g 2x denně po dobu 14 dnů. Příznivá klinická odpověď byla pozorována u 89,8 % pacientů léčených tigecyclinem oproti 95 % v případě kombinace. Aplikace tigecyclinu byla provázena 84,8% eradikací mikrobiálního agens (93,2% eradikace při podání dvojkombinace). Výskyt nežádoucích účinků byl mezi oběma skupinami srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky