Avotermin a nižší stupeň jizvení

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Výzkum v oblasti základních mechanismů jizvení kůže vedl k objevení důležitého působku, kterým je TGF-ß3 (transformační růstový faktor-ß3). Nyní se proto pozornost ubírá směrem možného ovlivnění jeho funkce, popřípadě vpravení jeho rekombinantní formy na postižené místo. Taková aktivní forma se nazývá avotermin a její účinnost byla předmětem hodnocení tří dvojitě zaslepených studií, ve kterých byl aplikován intradermálně ve třech různých koncentracích na oba okraje rány před incizí a znovu 24 hodin po incizi. S odstupem 12 měsíců bylo zjištěno, že jeho podání je skutečně provázeno lepším hojením v porovnání s placebem, což bylo demonstrováno až o 25 % nižším výskytem abnormálně orientovaných vláken kolagenu.

Výzkum v oblasti základních mechanismů jizvení kůže vedl k objevení důležitého působku, kterým je TGF-ß3 (transformační růstový faktor-ß3). Nyní se proto pozornost ubírá směrem možného ovlivnění jeho funkce, popřípadě vpravení jeho rekombinantní formy na postižené místo. Taková aktivní forma se nazývá avotermin a její účinnost byla předmětem hodnocení tří dvojitě zaslepených studií, ve kterých byl aplikován intradermálně ve třech různých koncentracích na oba okraje rány před incizí a znovu 24 hodin po incizi. S odstupem 12 měsíců bylo zjištěno, že jeho podání je skutečně provázeno lepším hojením v porovnání s placebem, což bylo demonstrováno až o 25 % nižším výskytem abnormálně orientovaných vláken kolagenu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky