Hormonální léčba a věkem podmíněné změny u postmenopauzálních žen

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Gynekologie

Souhrn

V období po posledních menses dochází v důsledku klesající hladiny přirozených estrogenů mimo jiné k řadě kožních změn, které jsou do určité míry ovlivnitelné hormonální suplementací. V nedávné studii byly hodnoceny účinky dlouhodobě podávané kombinace norethidron acetátu (NA) a ethinyl estradiolu (EE) u mírných až středně těžkých věkem podmíněných kožních změn u žen v postmenopauze. Léčba byla podávána 485 ženám po dobu 48 týdnů ve dvojitě zaslepené studii – placebo, 1 mg NA/5 mg EE, nebo 1 mg NA/10 mg EE. Zatímco na počátku studie nebyl mezi jednotlivými skupinami žádný signifikantní rozdíl, po podání léčby bylo zřejmé mírné omezení tvorby vrásek a kůže byla jemnější, avšak bez statisticky významného rozdílu. Rozdíl nebyl patrný ani při hodnocení pacientkami samotnými. Ačkoliv v této studii nebyl prokázán jednoznačný prospěch hormonální léčby, autoři zdůrazňují, že jej není možné vyloučit při volbě vyšších dávek estrogenů či při delším trvání léčby.

V období po posledních menses dochází v důsledku klesající hladiny přirozených estrogenů mimo jiné k řadě kožních změn, které jsou do určité míry ovlivnitelné hormonální suplementací. V nedávné studii byly hodnoceny účinky dlouhodobě podávané kombinace norethidron acetátu (NA) a ethinyl estradiolu (EE) u mírných až středně těžkých věkem podmíněných kožních změn u žen v postmenopauze. Léčba byla podávána 485 ženám po dobu 48 týdnů ve dvojitě zaslepené studii – placebo, 1 mg NA/5 mg EE, nebo 1 mg NA/10 mg EE. Zatímco na počátku studie nebyl mezi jednotlivými skupinami žádný signifikantní rozdíl, po podání léčby bylo zřejmé mírné omezení tvorby vrásek a kůže byla jemnější, avšak bez statisticky významného rozdílu. Rozdíl nebyl patrný ani při hodnocení pacientkami samotnými. Ačkoliv v této studii nebyl prokázán jednoznačný prospěch hormonální léčby, autoři zdůrazňují, že jej není možné vyloučit při volbě vyšších dávek estrogenů či při delším trvání léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky