Natalizumab plus glatiramer acetát v léčbě sclerosis multiplex – studie GLANCE

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Kombinace natalizumabu, specifického inhibitoru a4b1-integrinu, s glatiramer acetátem (GA) u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou je nejen dobře snášena, ale v šestiměsíčním horizontu je provázena i příznivým terapeutickým účinkem. Recentně o tom pojednává dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie GLANCE, do které byli zahrnuti nemocní ve věku 19–55 let, kteří byli dosud léčeni pouze GA po dobu nejméně 1 roku a objevil se u nich během posledního roku nejméně jeden relaps nemoci. Po randomizaci byl pacientům podán natalizumab v dávce 300 mg i. v. (n = 55), nebo placebo (n = 55) každé 4 týdny v kombinaci s GA 20 mg s. c. 1x denně po dobu nanejvýš 20 týdnů. Podávání kombinace bylo provázeno nižším výskytem nových ložisek (0,03 vs 0,11; p = 0,031) a klesl i celkový počet gadoliniem detekovaných ložisek (0,6 vs 2,3; p = 0,02). Incidence nežádoucích účinků byla prakticky srovnatelná v obou skupinách nemocných.

Kombinace natalizumabu, specifického inhibitoru a4b1-integrinu, s glatiramer acetátem (GA) u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou je nejen dobře snášena, ale v šestiměsíčním horizontu je provázena i příznivým terapeutickým účinkem. Recentně o tom pojednává dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie GLANCE, do které byli zahrnuti nemocní ve věku 19–55 let, kteří byli dosud léčeni pouze GA po dobu nejméně 1 roku a objevil se u nich během posledního roku nejméně jeden relaps nemoci. Po randomizaci byl pacientům podán natalizumab v dávce 300 mg i. v. (n = 55), nebo placebo (n = 55) každé 4 týdny v kombinaci s GA 20 mg s. c. 1x denně po dobu nanejvýš 20 týdnů. Podávání kombinace bylo provázeno nižším výskytem nových ložisek (0,03 vs 0,11; p = 0,031) a klesl i celkový počet gadoliniem detekovaných ložisek (0,6 vs 2,3; p = 0,02). Incidence nežádoucích účinků byla prakticky srovnatelná v obou skupinách nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky