Natalizumab a aktivita roztroušené sklerózy – retrospektivní analýza studie AFFIRM

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Příznivé výsledky při léčbě natalizumabem, jichž bylo dosaženo ve studii III. fáze AFFIRM, záhy vyvolaly otázku, zda lze podáváním natalizumabu zvýšit počet pacientů s remitentně relabující formou sclerosis multiplex bez známek aktivity onemocnění. Post-hoc analýzou údajů studie AFFIRM bylo zjištěno, že nulové aktivity onemocnění bylo dosaženo u 383 (64 %) pacientů z 596, kteří byli léčeni natalizumabem, a 117 (39 %) z 301, kteří užívali placebo – absolutní rozdíl 25,4 % (95% CI: 18,7–32,1 %; p < 0,0001). Analogicky příznivý výsledek byl zjištěn, i pokud se týče radiologicky nepotvrzené aktivity onemocnění – 58 % vs 14 % (absolutní rozdíl: 43,5 %; 95% CI: 37,9–49,1 %; p < 0,0001).

Příznivé výsledky při léčbě natalizumabem, jichž bylo dosaženo ve studii III. fáze AFFIRM, záhy vyvolaly otázku, zda lze podáváním natalizumabu zvýšit počet pacientů s remitentně relabující formou sclerosis multiplex bez známek aktivity onemocnění. Post-hoc analýzou údajů studie AFFIRM bylo zjištěno, že nulové aktivity onemocnění bylo dosaženo u 383 (64 %) pacientů z 596, kteří byli léčeni natalizumabem, a 117 (39 %) z 301, kteří užívali placebo – absolutní rozdíl 25,4 % (95% CI: 18,7–32,1 %; p < 0,0001). Analogicky příznivý výsledek byl zjištěn, i pokud se týče radiologicky nepotvrzené aktivity onemocnění – 58 % vs 14 % (absolutní rozdíl: 43,5 %; 95% CI: 37,9–49,1 %; p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky