Kvadrivalentní meningokoková vakcína u dětí

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Nejvyšší výskyt invazivního meningokokového onemocnění je právě u dětí ve věku do 2 let. Doposud máme k dispozici buď bivalentní vakcínu, nebo konjugovanou vakcínu proti meningokoku C. Nově byla hodnocena účinnost kvadrivalentní vakcíny (A, C, W-135 a Y) u zdravých dětí ve Velké Británii a v Kanadě (n = 180). Ta byla podána ve dvou dávkách ve 2. a 4. měsíci života. Třetí dávka byla podána ve 12. měsíci – ve Velké Británii všem dětem, v Kanadě byla podána buď kvadrivalentní vakcína, nebo nižší dávka běžné polysacharidové vakcíny. Podání prvních dvou dávek bylo dostačující ke zvýšení titru hSBA (sérová baktericidní esej s lidským komplementem) u 57 % (95% CI: 45–67 %) dětí v Kanadě a u 50 % (95% CI: 38–62 %) dětí ve Velké Británii vůči sérotypu A, 93 % (95% CI: 85–97 %) a 86 % (95% CI: 46–93 %) vůči sérotypu C, 95 % (95% CI: 87–99 %) a 82 % (95% CI: 71–90 %) vůči sérotypu W-135 či 91 % (95% CI: 82–96 %) a 74 % (95% CI: 63–83 %) vůči sérotypu Y. Vakcinace byla dětmi velmi dobře snášena.

Nejvyšší výskyt invazivního meningokokového onemocnění je právě u dětí ve věku do 2 let. Doposud máme k dispozici buď bivalentní vakcínu, nebo konjugovanou vakcínu proti meningokoku C. Nově byla hodnocena účinnost kvadrivalentní vakcíny (A, C, W-135 a Y) u zdravých dětí ve Velké Británii a v Kanadě (n = 180). Ta byla podána ve dvou dávkách ve 2. a 4. měsíci života. Třetí dávka byla podána ve 12. měsíci – ve Velké Británii všem dětem, v Kanadě byla podána buď kvadrivalentní vakcína, nebo nižší dávka běžné polysacharidové vakcíny. Podání prvních dvou dávek bylo dostačující ke zvýšení titru hSBA (sérová baktericidní esej s lidským komplementem) u 57 % (95% CI: 45–67 %) dětí v Kanadě a u 50 % (95% CI: 38–62 %) dětí ve Velké Británii vůči sérotypu A, 93 % (95% CI: 85–97 %) a 86 % (95% CI: 46–93 %) vůči sérotypu C, 95 % (95% CI: 87–99 %) a 82 % (95% CI: 71–90 %) vůči sérotypu W-135 či 91 % (95% CI: 82–96 %) a 74 % (95% CI: 63–83 %) vůči sérotypu Y. Vakcinace byla dětmi velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky