Vakcinace proti herpetickým infekcím

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Ve dvojitě zaslepené a vehikulem kontrolované klinické studii byla hodnocena bezpečnost a imunogenita uvažované DNA vakcíny proti herpetickým infekcím s obsahem povrchového glykoproteinu D2 (gD2) viru herpes simplex typu 2 (n = 62). Zdraví dospělí byli randomizováni do dvou skupin v poměru 4 : 1, přičemž polovina z nich byla HSV-1 séronegativní a všichni byli HSV-2 séronegativní. Vakcína byla podána v 0., 4., 8. a 24. týdnu, přičemž některým osobám byla podána ještě boostrovací dávka v 52. týdnu. Aplikace vakcíny byla hodnocena jako bezpečná a pacienty velmi dobře snášená (nebyly pozorovány žádné projevy toxicity); nejčastějším nežádoucím účinkem byla podle očekávání pouze lokální reakce v místě vpichu. Lymfoproliferace byla detekována za dva týdny po podání třetí dávky u jedné ze čtyř HSV-1-séronegativních osob a u všech HSV-2-séronegativních osob, které dostaly 3 mg vakcíny.

Ve dvojitě zaslepené a vehikulem kontrolované klinické studii byla hodnocena bezpečnost a imunogenita uvažované DNA vakcíny proti herpetickým infekcím s obsahem povrchového glykoproteinu D2 (gD2) viru herpes simplex typu 2 (n = 62). Zdraví dospělí byli randomizováni do dvou skupin v poměru 4 : 1, přičemž polovina z nich byla HSV-1 séronegativní a všichni byli HSV-2 séronegativní. Vakcína byla podána v 0., 4., 8. a 24. týdnu, přičemž některým osobám byla podána ještě boostrovací dávka v 52. týdnu. Aplikace vakcíny byla hodnocena jako bezpečná a pacienty velmi dobře snášená (nebyly pozorovány žádné projevy toxicity); nejčastějším nežádoucím účinkem byla podle očekávání pouze lokální reakce v místě vpichu. Lymfoproliferace byla detekována za dva týdny po podání třetí dávky u jedné ze čtyř HSV-1-séronegativních osob a u všech HSV-2-séronegativních osob, které dostaly 3 mg vakcíny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky