Bezpečnost a imunogenita antimalarické vakcíny

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Apikální membránový antigen 1 Plasmodium falciparum (PfAMA1) je patrně vhodným kandidátem pro využití do vakcín, neboť je exprimován jak merozoity, tak i sporozoity, a hraje tak klíčovou úlohu při invazi parazita do erytrocytů či hepatocytů. Vakcína byla podána zdravým dobrovolníkům ve třech dávkách s odstupem čtyř týdnů mezi jednotlivými aplikacemi. Nejčastější stížností vakcinovaných osob byla bolest přechodného charakteru (80–100 %). Zatvrdnutí se vznikem sterilního abscesu se objevilo u dvou osob, erytém se vyskytl u 22–59 %. V souvislosti s aplikací vakcíny nebyl pozorován žádný závažný nežádoucí účinek. Zjištěn byl výrazný nárůst protilátek, zejména pak u osob, které dostaly vakcínu s adjuvanciem AS02, a pozorována byla rovněž proliferace periferních mononukleárů, které ve zvýšené míře produkovaly interferon IFN-g a interleukin IL-5.

Apikální membránový antigen 1 Plasmodium falciparum (PfAMA1) je patrně vhodným kandidátem pro využití do vakcín, neboť je exprimován jak merozoity, tak i sporozoity, a hraje tak klíčovou úlohu při invazi parazita do erytrocytů či hepatocytů. Vakcína byla podána zdravým dobrovolníkům ve třech dávkách s odstupem čtyř týdnů mezi jednotlivými aplikacemi. Nejčastější stížností vakcinovaných osob byla bolest přechodného charakteru (80–100 %). Zatvrdnutí se vznikem sterilního abscesu se objevilo u dvou osob, erytém se vyskytl u 22–59 %. V souvislosti s aplikací vakcíny nebyl pozorován žádný závažný nežádoucí účinek. Zjištěn byl výrazný nárůst protilátek, zejména pak u osob, které dostaly vakcínu s adjuvanciem AS02, a pozorována byla rovněž proliferace periferních mononukleárů, které ve zvýšené míře produkovaly interferon IFN-g a interleukin IL-5.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky