Fingolimod v léčbě roztroušené sklerózy

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Fingolimod (FTY720) je perorálně účinný modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, jehož účinnost a bezpečnost byla předmětem hodnocení recentní 24měsíční dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie, do které bylo zapojeno 281 nemocných s roztroušenou sklerózou. Fingolimod výrazně snižoval výskyt gadoliniem značených lézí a snižoval výskyt relapsů onemocnění v porovnání s placebem, a to shodně v dávkách 1,25 i 5 mg/den. S odstupem 24 měsíců bylo 79–91 % pacientů bez přítomných lézí a až u 77 % nedošlo v uvedeném období k relapsu. Podávání fingolimodu bylo pacienty dobře snášeno.

Fingolimod (FTY720) je perorálně účinný modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, jehož účinnost a bezpečnost byla předmětem hodnocení recentní 24měsíční dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie, do které bylo zapojeno 281 nemocných s roztroušenou sklerózou. Fingolimod výrazně snižoval výskyt gadoliniem značených lézí a snižoval výskyt relapsů onemocnění v porovnání s placebem, a to shodně v dávkách 1,25 i 5 mg/den. S odstupem 24 měsíců bylo 79–91 % pacientů bez přítomných lézí a až u 77 % nedošlo v uvedeném období k relapsu. Podávání fingolimodu bylo pacienty dobře snášeno.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky