Vakcinace proti cytomegalovirové infekci

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Vrozená cytomegalovirová infekce je významným faktorem negativně ovlivňujícím sluch a kognitivní i motorické funkce novorozence. Ve dvou randomizovaných dvojitě zaslepených studiích kontrolovaných placebem byla hodnocena účinnost vakcíny složené z rekombinantního CMV glykoproteinu B s adjuvanciem MF59 oproti placebu. Vakcína byla podána ve třech dávkách (0., 1. a 6. měsíc) CMV-séronegativním ženám během prvního roku po porodu (n = 464). Ženy pak byly vyšetřovány na CMV infekci každého čtvrt roku po dobu 42 měsíců.

Vrozená cytomegalovirová infekce je významným faktorem negativně ovlivňujícím sluch a kognitivní i motorické funkce novorozence. Ve dvou randomizovaných dvojitě zaslepených studiích kontrolovaných placebem byla hodnocena účinnost vakcíny složené z rekombinantního CMV glykoproteinu B s adjuvanciem MF59 oproti placebu. Vakcína byla podána ve třech dávkách (0., 1. a 6. měsíc) CMV-séronegativním ženám během prvního roku po porodu (n = 464). Ženy pak byly vyšetřovány na CMV infekci každého čtvrt roku po dobu 42 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky