Telavancin versus vancomycin v léčbě komplikovaných kožních infekcí

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

Telavancin je rychle působící baktericidní lipoglykopeptid s širokým mechanismem účinku. V poslední době s ním byly provedeny dvě paralelní randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie III. fáze, ve kterých byla porovnávána jeho účinnost v dávce 10 mg/kg i. v. 1x denně oproti vancomycinu 1 g i. v. 2x denně u pacientů s komplikovaným kožním onemocněním vyvolaným grampozitivním patogenem (n = 1 867). Telavancin byl přinejmenším stejně účinný jako vancomycin, a to včetně infekcí vyvolaných methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA), který byl izolován od 579 nemocných – úspěšnost léčby: 91 u telavancinu vs 86 % u vancomycinu (95% CI pro dosažený rozdíl: –1,1 až 9,3). S tím korespondoval i stupeň dosažené eradikace: 90 vs 85 % (95% CI pro dosažený rozdíl: –0,9 až 9,8).

Telavancin je rychle působící baktericidní lipoglykopeptid s širokým mechanismem účinku. V poslední době s ním byly provedeny dvě paralelní randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie III. fáze, ve kterých byla porovnávána jeho účinnost v dávce 10 mg/kg i. v. 1x denně oproti vancomycinu 1 g i. v. 2x denně u pacientů s komplikovaným kožním onemocněním vyvolaným grampozitivním patogenem (n = 1 867). Telavancin byl přinejmenším stejně účinný jako vancomycin, a to včetně infekcí vyvolaných methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA), který byl izolován od 579 nemocných – úspěšnost léčby: 91 u telavancinu vs 86 % u vancomycinu (95% CI pro dosažený rozdíl: –1,1 až 9,3). S tím korespondoval i stupeň dosažené eradikace: 90 vs 85 % (95% CI pro dosažený rozdíl: –0,9 až 9,8).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky