Ciclesonid vs beclomethason ve vztahu k opacitě oční čočky

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Inhalační kortikosteroidy jsou s výhodou používány jako léčiva volby u bronchiálního astmatu. Nicméně je známo, že jejich dlouhodobé podávání může být provázeno výskytem systémových nežádoucích účinků, k nimž můžeme bez váhání zařadit i oční projevy, jakými jsou např. glaukom či katarakta. S cílem porovnat vliv těchto látek na opacitu oční čočky byla provedena jednoletá mezinárodní dvojitě zaslepená klinická studie, ve které byl pacientům se středně těžkým až těžkým astmatem podáván ciclesonid (n = 785) či beclomethason (n = 783), a to v dávkách 640 mg/den. Obě látky měly prakticky velmi podobný vliv na opalescenci jádra i subkapsulárních oblastí, a autoři studie tento vliv dokonce označují za velmi malý a klinicky ve skutečnosti nevýznamný.

Inhalační kortikosteroidy jsou s výhodou používány jako léčiva volby u bronchiálního astmatu. Nicméně je známo, že jejich dlouhodobé podávání může být provázeno výskytem systémových nežádoucích účinků, k nimž můžeme bez váhání zařadit i oční projevy, jakými jsou např. glaukom či katarakta. S cílem porovnat vliv těchto látek na opacitu oční čočky byla provedena jednoletá mezinárodní dvojitě zaslepená klinická studie, ve které byl pacientům se středně těžkým až těžkým astmatem podáván ciclesonid (n = 785) či beclomethason (n = 783), a to v dávkách 640 mg/den. Obě látky měly prakticky velmi podobný vliv na opalescenci jádra i subkapsulárních oblastí, a autoři studie tento vliv dokonce označují za velmi malý a klinicky ve skutečnosti nevýznamný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky