Chinacrin v léčbě prionových onemocnění – studie PRION-1

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Onemocnění vyvolaná priony, z nichž k nejznámějším v lidské populací patří nemoc kuru nebo Creutzfeldt-Jakobova choroba, jsou předmětem zájmu z hlediska nejen své patogeneze, ale též možného terapeutického ovlivnění. Chinacrin (mepacrin) je antimalarikum, které ve studiích in vitro zabraňovalo přeměně přirozených prionových proteinů na proteiny patologické. Vznikla tak hypotéza možného využití vlastnosti této látky u osob s prionovým onemocněním. V dávce 300 mg denně byl proto podáván 107 nemocným ve studii PRION-1. Ačkoliv adjustovaná mortalita byla nižší u těch nemocných, kteří užívali chinacrin, autoři zdůrazňují tíži onemocnění, která získané výsledky mohla výrazně zkreslit. U nemocných léčených chinacrinem bylo však zaznamenáno lehké přechodné zlepšení na hodnotících škálách.

Onemocnění vyvolaná priony, z nichž k nejznámějším v lidské populací patří nemoc kuru nebo Creutzfeldt-Jakobova choroba, jsou předmětem zájmu z hlediska nejen své patogeneze, ale též možného terapeutického ovlivnění. Chinacrin (mepacrin) je antimalarikum, které ve studiích in vitro zabraňovalo přeměně přirozených prionových proteinů na proteiny patologické. Vznikla tak hypotéza možného využití vlastnosti této látky u osob s prionovým onemocněním. V dávce 300 mg denně byl proto podáván 107 nemocným ve studii PRION-1. Ačkoliv adjustovaná mortalita byla nižší u těch nemocných, kteří užívali chinacrin, autoři zdůrazňují tíži onemocnění, která získané výsledky mohla výrazně zkreslit. U nemocných léčených chinacrinem bylo však zaznamenáno lehké přechodné zlepšení na hodnotících škálách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky