Účinnost rekombinantní vakcíny s březovým pylem

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Počet atopiků ve vyspělých zemích neustále narůstá. Jedním z možných alergenů v našich klimatických podmínkách jsou pylová zrna břízy. V recentní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem byla u 134 dospělých alergiků hodnocena účinnost rekombinantní vakcíny s purifikovaným alergenem BET v 1. Zjištěno bylo výrazné zmírnění příznaků rhinokonjunktivitidy (p = 0,0002), omezení užívání záchranné medikace (p = 0,0011) a snížení kožní senzitivity (p < 0,0001) v porovnání s placebem.

Počet atopiků ve vyspělých zemích neustále narůstá. Jedním z možných alergenů v našich klimatických podmínkách jsou pylová zrna břízy. V recentní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem byla u 134 dospělých alergiků hodnocena účinnost rekombinantní vakcíny s purifikovaným alergenem BET v 1. Zjištěno bylo výrazné zmírnění příznaků rhinokonjunktivitidy (p = 0,0002), omezení užívání záchranné medikace (p = 0,0011) a snížení kožní senzitivity (p < 0,0001) v porovnání s placebem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky