Nová rekombinantní BCG vakcína

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Jednou z možných cest, jak zvýšit účinnost vakcinace proti tuberkulóze, je použití rekombinantní vakcíny BCG (bacille Calmette-Guerin) se zvýšenou expresivitou antigenů. Rekombinantní vakcína rBCG30, zvýšeně exprimující antigen Ag85b, byla první, u které se tento předpoklad potvrdil v modelu na zvířatech. Recentně proto byla hodnocena účinnost a bezpečnost této vakcíny ve dvojitě zaslepeném uspořádání u 35 dospělých dobrovolníků. Ukázalo se, že její podání bylo provázeno srovnatelnou klinickou reaktivitou jako při intradermální aplikaci vakcíny Tice BCG. Vakcína rBCG30 však vedla ke stimulaci Ag85b-specifické T-buněčné lymfoproliferace a k sekreci interferonu-g. Navíc prostřednictvím průtokové cytometrie bylo zjištěno zesílení populace Ag85b-specifických CD4(+) a CD8(+) T-lymfocytů.

Jednou z možných cest, jak zvýšit účinnost vakcinace proti tuberkulóze, je použití rekombinantní vakcíny BCG (bacille Calmette-Guerin) se zvýšenou expresivitou antigenů. Rekombinantní vakcína rBCG30, zvýšeně exprimující antigen Ag85b, byla první, u které se tento předpoklad potvrdil v modelu na zvířatech. Recentně proto byla hodnocena účinnost a bezpečnost této vakcíny ve dvojitě zaslepeném uspořádání u 35 dospělých dobrovolníků. Ukázalo se, že její podání bylo provázeno srovnatelnou klinickou reaktivitou jako při intradermální aplikaci vakcíny Tice BCG. Vakcína rBCG30 však vedla ke stimulaci Ag85b-specifické T-buněčné lymfoproliferace a k sekreci interferonu-g. Navíc prostřednictvím průtokové cytometrie bylo zjištěno zesílení populace Ag85b-specifických CD4(+) a CD8(+) T-lymfocytů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky