Vitamin D a nádory kůže – metaanalýza

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Vztah mezi příjmem vitaminu D, respektive jeho tvorbou v kůži, a výskytem kožních nádorů byl recentně zhodnocen v rámci souborného hodnocení dosud publikovaných studií, které se touto problematikou zabývaly. Do konečné analýzy bylo vybráno celkem deset prací (n = 6 805). Zjištěn byl vztah mezi maligním melanomem kůže a polymorfismem receptorů pro vitamin D (VDR). Bylo zjištěno souhrnné relativní riziko 1,21 (1,03–1,42) pro Ff a 1,21 (0,95–1,54) pro ff variantu v porovnání s divokou variantou FokI. Rozdíl byl pro ff variantu označen jako signifikantní v případě začlenění výskytu non-melanonových malignit.

Vztah mezi příjmem vitaminu D, respektive jeho tvorbou v kůži, a výskytem kožních nádorů byl recentně zhodnocen v rámci souborného hodnocení dosud publikovaných studií, které se touto problematikou zabývaly. Do konečné analýzy bylo vybráno celkem deset prací (n = 6 805). Zjištěn byl vztah mezi maligním melanomem kůže a polymorfismem receptorů pro vitamin D (VDR). Bylo zjištěno souhrnné relativní riziko 1,21 (1,03–1,42) pro Ff a 1,21 (0,95–1,54) pro ff variantu v porovnání s divokou variantou FokI. Rozdíl byl pro ff variantu označen jako signifikantní v případě začlenění výskytu non-melanonových malignit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky