Galantamin u těžké Alzheimerovy choroby – studie SERAD

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V dosud publikovaných studiích byla účinnost galantaminu popisována u pacientů s demencí Alzheimerova typu lehčích a středně těžkých forem. V recentní studii SERAD (Safety and Efficacy or Reminyl in severe Alzheimer’s Disease) byla navíc hodnocena jeho účinnost u nemocných s těžkou formou choroby (n = 407). Galantamin podávaný v dávce 24 mg/den zvyšoval skóre SIB (severe impairment battery) v průměru o 1,9 (95% CI: –0,1 až 3,9). Naproti tomu u pacientů užívajících placebo byl zřejmý pokles o 3 body (95% CI: –5,6 až –0,5; p = 0,006). Průměrná hodnota MDS-ADL (minimum data set-activities of daily living) se zhoršila o 1,2 bodu (0,6–1,8) a u placeba o 1,6 bodu (0,8 vs 2,3; p = 0,383). V rámci SIB byl nejvyšší rozdíl mezi skupinami zaznamenán v oblasti paměti a vizuospaciálních schopností. Výskyt nežádoucích účinků byl mezi oběma skupinami srovnatelný; zaznamenán nebyl ani rozdíl na EKG záznamu.

V dosud publikovaných studiích byla účinnost galantaminu popisována u pacientů s demencí Alzheimerova typu lehčích a středně těžkých forem. V recentní studii SERAD (Safety and Efficacy or Reminyl in severe Alzheimer’s Disease) byla navíc hodnocena jeho účinnost u nemocných s těžkou formou choroby (n = 407). Galantamin podávaný v dávce 24 mg/den zvyšoval skóre SIB (severe impairment battery) v průměru o 1,9 (95% CI: –0,1 až 3,9). Naproti tomu u pacientů užívajících placebo byl zřejmý pokles o 3 body (95% CI: –5,6 až –0,5; p = 0,006). Průměrná hodnota MDS-ADL (minimum data set-activities of daily living) se zhoršila o 1,2 bodu (0,6–1,8) a u placeba o 1,6 bodu (0,8 vs 2,3; p = 0,383). V rámci SIB byl nejvyšší rozdíl mezi skupinami zaznamenán v oblasti paměti a vizuospaciálních schopností. Výskyt nežádoucích účinků byl mezi oběma skupinami srovnatelný; zaznamenán nebyl ani rozdíl na EKG záznamu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky