Kvadrivalentní meningokoková vakcína u adolescentů

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Meningokoková infekce nepředstavuje nebezpečí pouze pro malé děti, ale je riziková i pro dospívající. Recentně byla hodnocena snášenlivost a imunogenita kvadrivalentní meningokokové vakcíny proti sérotypům A, C, W-135 a Y v rámci II. fáze testování u 524 adolescentů ve věku 11–17 let. Ukázalo se, že její aplikace byla provázena výraznou imunitní odpovědí za příznivého bezpečnostního profilu, přičemž baktericidní protilátky byly v séru přítomny po dobu nejméně 12 měsíců po proběhlé vakcinaci. V porovnání s polysacharidovou vakcínou bez adjuvancia byl po podání této vakcíny vyšší titr protilátek a na vakcinaci odpovídal pozitivně větší počet osob.

Meningokoková infekce nepředstavuje nebezpečí pouze pro malé děti, ale je riziková i pro dospívající. Recentně byla hodnocena snášenlivost a imunogenita kvadrivalentní meningokokové vakcíny proti sérotypům A, C, W-135 a Y v rámci II. fáze testování u 524 adolescentů ve věku 11–17 let. Ukázalo se, že její aplikace byla provázena výraznou imunitní odpovědí za příznivého bezpečnostního profilu, přičemž baktericidní protilátky byly v séru přítomny po dobu nejméně 12 měsíců po proběhlé vakcinaci. V porovnání s polysacharidovou vakcínou bez adjuvancia byl po podání této vakcíny vyšší titr protilátek a na vakcinaci odpovídal pozitivně větší počet osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky