Nová léková forma metforminu – nápoj

Číslo: 4 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn

Obecný konsensus, ke kterému dospěla světová diabetologie v posledním desetiletí, říká, že s ohledem na realitu je jistě velmi přínosné zahájit farmakoterapii co nejdříve po stanovení diagnózy diabetes mellitus 2. typu (DM2). Více než 50 let klinických zkušeností a výsledky prospektivních studií řadí na pozici farmakoterapie první volby metformin. Považujeme za prokázané, že riziko závažných komplikací i mortalita jsou v korelaci s kompenzací diabetu, a naopak intenzivní a bezpečná léčba (snižování glykemie) je následována snížením rizika všech chronických komplikací i snížením mortality. Metformin navíc, k účinné schopnosti snížit glykemii a schopnosti redukovat vzestup hmotnosti, snižuje také prokazatelně kardiovaskulární riziko.

Obecný konsensus, ke kterému dospěla světová diabetologie v posledním desetiletí, říká, že s ohledem na realitu je jistě velmi přínosné zahájit farmakoterapii co nejdříve po stanovení diagnózy diabetes mellitus 2. typu (DM2). Více než 50 let klinických zkušeností a výsledky prospektivních studií řadí na pozici farmakoterapie první volby metformin. Považujeme za prokázané, že riziko závažných komplikací i mortalita jsou v korelaci s kompenzací diabetu, a naopak intenzivní a bezpečná léčba (snižování glykemie) je následována snížením rizika všech chronických komplikací i snížením mortality. Metformin navíc, k účinné schopnosti snížit glykemii a schopnosti redukovat vzestup hmotnosti, snižuje také prokazatelně kardiovaskulární riziko.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky