Fixní kombinace pioglitazonu s metforminem

Číslo: 4 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: Klinika gerontologická a metabolická FN a LF UK, Hradec Králové
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

U mnohých pacientů s diabetes mellitus 2. typu se postupem času pozvolna vyčerpává schopnost B-buněk tvořit dostatečné množství inzulinu potřebné k tomu, aby stačilo hradit jeho zvyšující se poptávku v důsledku narůstající inzulinové rezistence. V takovém případě může podání dvou typů antidiabetik s rozdílným mechanismem účinku znamenat velký přínos, přičemž současně s přihlédnutím k možnému podání ve formě tablety s fixními dávkami obou látek lze očekávat i velmi dobrou compliance.

U mnohých pacientů s diabetes mellitus 2. typu se postupem času pozvolna vyčerpává schopnost B-buněk tvořit dostatečné množství inzulinu potřebné k tomu, aby stačilo hradit jeho zvyšující se poptávku v důsledku narůstající inzulinové rezistence. V takovém případě může podání dvou typů antidiabetik s rozdílným mechanismem účinku znamenat velký přínos, přičemž současně s přihlédnutím k možnému podání ve formě tablety s fixními dávkami obou látek lze očekávat i velmi dobrou compliance.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky