Fixní kombinace sitagliptinu s metforminem

Číslo: 4 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je chronická a progresivní nemoc. Tato definice podmiňuje některé základní překážky, s nimiž se musí farmakologická terapie DM2 vyrovnat v reálné praxi. Chronicita nemoci má za následek potenciálně špatnou dlouhodobou spolupráci nemocného v léčbě, jeho ochotu pravidelně užívat léky, a to zejména v případě, je-li farmakologická terapie provázena nežádoucími účinky.

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je chronická a progresivní nemoc. Tato definice podmiňuje některé základní překážky, s nimiž se musí farmakologická terapie DM2 vyrovnat v reálné praxi. Chronicita nemoci má za následek potenciálně špatnou dlouhodobou spolupráci nemocného v léčbě, jeho ochotu pravidelně užívat léky, a to zejména v případě, je-li farmakologická terapie provázena nežádoucími účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky