Prodloužená profylaxe tromboembolické nemoci v pooperačním období

Číslo: 4 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Autoři - působiště: Trombotické centrum VFN, Praha

Souhrn

Prakticky od 90. let minulého století je i v České republice v souhlase s celosvětovým trendem používána v pooperačním období farmakologická profylaxe tromboembolické nemoci (TEN). Před používáním farmakologické profylaxe se pooperační TEN vyskytovala u asi 20–80 % operovaných osob, v závislosti na jejich věku a výši rizika TEN spojeného s provedeným výkonem. Po této profylaxi pak incidence TEN v pooperačním období poklesla na 1–12 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky