Celkové přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem exprimujícím K-ras nemutovaného typu léčených cetuximabem s nebo bez FOLFOX-4 jako léčbou 1. linie: studie OPUS

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Chemoterapie kombinací 5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatina (FOLFOX-4) je považována za standard léčby 1. linie u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Cetuximab je chimerická IgG1 monoklonální protilátka, která prokázala účinnost v kombinaci s cytotoxickou chemoterapií. Ve studii OPUS bylo pozorováno, že přidání cetuximabu k chemoterapeutickému režimu FOLFOX-4 vede ke zvýšení počtu objektivních odpovědí (ORR) u pacientů s mCRC ve srovnání s léčbou samotným FOLFOX-4. V této studii se rovněž ukázalo, že mutační stav genu K-ras je prediktivním faktorem délky přežití bez progrese (PFS) a podílu objektivních odpovědí (ORR) u pacientů léčených cetuximabem a kombinací FOLFOX-4. Výsledky PFS nebyly dosud publikovány, nově jsou prezentovány výsledky týkající se OS.

Chemoterapie kombinací 5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatina (FOLFOX-4) je považována za standard léčby 1. linie u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Cetuximab je chimerická IgG1 monoklonální protilátka, která prokázala účinnost v kombinaci s cytotoxickou chemoterapií. Ve studii OPUS bylo pozorováno, že přidání cetuximabu k chemoterapeutickému režimu FOLFOX-4 vede ke zvýšení počtu objektivních odpovědí (ORR) u pacientů s mCRC ve srovnání s léčbou samotným FOLFOX-4. V této studii se rovněž ukázalo, že mutační stav genu K-ras je prediktivním faktorem délky přežití bez progrese (PFS) a podílu objektivních odpovědí (ORR) u pacientů léčených cetuximabem a kombinací FOLFOX-4. Výsledky PFS nebyly dosud publikovány, nově jsou prezentovány výsledky týkající se OS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky