Plazmatická koncentrace imatinibu u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Imatinib mesylát je již po řadu let úspěšně využívaný inhibitor tyrosinkináz, přičemž jeho účinnost byla prokázána nejen u hematoonkologických onemocnění, ale rovněž u stromálních nádorů trávicího systému (GIST – gastrointestinal stromal tumor). Jedná se o nejčastější typ nádoru vycházející z mezenchymu, pro který je typická přítomnost mutace genů KIT či PDGFRA. Imatinib, díky svému mechanismu účinku, zabraňuje fosforylaci a v konečném důsledku pozastavuje i proliferaci či zkracuje dobu přežívání nádorově změněných buněk.

Imatinib mesylát je již po řadu let úspěšně využívaný inhibitor tyrosinkináz, přičemž jeho účinnost byla prokázána nejen u hematoonkologických onemocnění, ale rovněž u stromálních nádorů trávicího systému (GIST – gastrointestinal stromal tumor). Jedná se o nejčastější typ nádoru vycházející z mezenchymu, pro který je typická přítomnost mutace genů KIT či PDGFRA. Imatinib, díky svému mechanismu účinku, zabraňuje fosforylaci a v konečném důsledku pozastavuje i proliferaci či zkracuje dobu přežívání nádorově změněných buněk.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky