Randomizovaná studie II./III. fáze týkající se účinků CpG oligodeoxynukleotidu PF-3512676 podávaného v monoterapii nebo v kombinaci s dacarbazinem pacientům s neresekovatelným melanomem ve stadiu III a IV

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Primárním cílem této studie II. fáze bylo na základě Kritérií pro hodnocení léčebných odpovědí u solidních tumorů (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) posoudit četnost objektivních odpovědí (úplné léčebné odpovědi [CR – complete response] + částečných léčebných odpovědí [PR – partial response]) na léčbu pomocí PF-3512676 – CpG oligodeoxynukleotidu – podávaného v monoterapii ve dvou různých dávkách nebo v kombinaci s dacarbazinem (DTIC) pacientům s neresekovatelným maligním melanomem ve stadiu IIIB/C nebo IV; měl být rovněž proveden výběr větve určené k převedení do III. fáze této studie.

Primárním cílem této studie II. fáze bylo na základě Kritérií pro hodnocení léčebných odpovědí u solidních tumorů (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) posoudit četnost objektivních odpovědí (úplné léčebné odpovědi [CR – complete response] + částečných léčebných odpovědí [PR – partial response]) na léčbu pomocí PF-3512676 – CpG oligodeoxynukleotidu – podávaného v monoterapii ve dvou různých dávkách nebo v kombinaci s dacarbazinem (DTIC) pacientům s neresekovatelným maligním melanomem ve stadiu IIIB/C nebo IV; měl být rovněž proveden výběr větve určené k převedení do III. fáze této studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky