Účinnost a bezpečnost trabectedinu u pokročilého či metastazujícího liposarkomu či leiomyosarkomu po selhání předchozí chemoterapie

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Sarkomy měkkých tkání (STS – soft tissue sarcoma) jsou nepříliš časté tumory mezenchymálního původu primárně postihující dospělé osoby. Jejich nejčastějšími histopatologickými subtypy jsou leiomyosarkom a liposarkom. Prognóza u pokročilých neresekovatelných STS je i navzdory standardní dostupné chemoterapii (antracykliny a ifosfamid) velmi nepříznivá, přičemž medián přežití se pohybuje mezi 8 a 13 měsíci od zahájení léčby v 1. linii a 6 měsíců po jejím selhání. Farmaceutický výzkum je proto směrován k vývoji nových účinných léčiv.

Sarkomy měkkých tkání (STS – soft tissue sarcoma) jsou nepříliš časté tumory mezenchymálního původu primárně postihující dospělé osoby. Jejich nejčastějšími histopatologickými subtypy jsou leiomyosarkom a liposarkom. Prognóza u pokročilých neresekovatelných STS je i navzdory standardní dostupné chemoterapii (antracykliny a ifosfamid) velmi nepříznivá, přičemž medián přežití se pohybuje mezi 8 a 13 měsíci od zahájení léčby v 1. linii a 6 měsíců po jejím selhání. Farmaceutický výzkum je proto směrován k vývoji nových účinných léčiv.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky