Metaanalýza studií CRYSTAL a OPUS u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem: úloha mutačního stavu genu K-ras

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Studie CRYSTAL a OPUS prokázaly, že přidání cetuximabu k chemoterapii (FOLFIRI, resp. FOLFOX-4) v léčbě 1. linie metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) u pacientů s divokým typem genu K-ras signifikantně snižuje riziko progrese choroby a zvyšuje pravděpodobnost odpovědi ve srovnání se samotnou chemoterapií.

Studie CRYSTAL a OPUS prokázaly, že přidání cetuximabu k chemoterapii (FOLFIRI, resp. FOLFOX-4) v léčbě 1. linie metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) u pacientů s divokým typem genu K-ras signifikantně snižuje riziko progrese choroby a zvyšuje pravděpodobnost odpovědi ve srovnání se samotnou chemoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky